Villages & Towns in Velhe Taluka Pune, Maharashtra - Census 2011

List of all villages and towns in Velhe Taluka of Pune district, Maharashtra. As per Census 2011, there are 0 towns and 130 villages within Velhe Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Velhe Taluka is 54,516 out of which urban population is 0 while rural is 54,516. As per Census 2011, total families in Velhe were 0. Check out important data about Velhe Taluka as per Census 2011.

Velhe Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 54,516 54,516 -
Children (0-6 years) 6,213 6,213 -
Literacy 75.96% 75.96% -
Sex Ratio 982 982 -
Scheduled Caste 4.8% 4.8% -
Scheduled Tribe 3.7% 3.7% -

List of Municipal Towns in Velhe Taluka

Below is list of all towns in Velhe Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Velhe Taluka

Below is list of all villages in Velhe Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adavali 705 82.86% 1,009
2 Ambavane 954 91.9% 935
3 Ambed 496 70.09% 1,008
4 Ambegaon Bk 175 68.24% 823
5 Ambegaon Kh. 129 69.75% 1,016
6 Antroli 855 70.37% 1,041
7 Asani Damgunda 476 70.33% 1,061
8 Asani Manjai 357 76.42% 1,040
9 Askavadi 605 73.31% 971
10 Balvadi 111 80.39% 947
11 Barshicha Mal 153 53.03% 1,068
12 Bhaginghar 432 81.1% 920
13 Bhalvadi 343 63.73% 1,130
14 Bhatti Wagdra 302 67.53% 1,157
15 Bhordi 211 64.74% 1,089
16 Bopalghar - - -
17 Boravale 544 86.4% 1,007
18 Brahmanghar 126 79.25% 909
19 Chandar 243 45.13% 813
20 Chapet - - -
21 Charhat Wadi 214 77.08% 911
22 Chikhali Kh. - - -
23 Chinchale Bk - - -
24 Chinchale Kh - - -
25 Chitmodi 831 72.97% 902
26 Dadvadi 171 70.59% 966
27 Dapode 1,271 80.61% 986
28 Dapsare 121 62.26% 891
29 Dhanep 589 72.41% 1,010
30 Dhindali 14 84.62% 1,800
31 Ekalgaon 59 47.92% 1,269
32 Gevhande 350 66.67% 913
33 Ghavar 396 72.86% 990
34 Ghisar 491 54.79% 1,054
35 Ghodkhal 16 43.75% 1,000
36 Ghodshet 9 66.67% 1,250
37 Ghol 99 40.21% 1,200
38 Gholapghar - - -
39 Givashi 107 65.91% 1,098
40 Gondekhal 73 38.1% 1,086
41 Gugulshi 61 48.94% 1,103
42 Gunjavane 703 70.82% 958
43 Harpud 152 44.19% 1,082
44 Hirpodi 434 77.78% 912
45 Jadhavwadi 128 60.58% 1,032
46 Kadhve 991 76.59% 913
47 Kambegi 55 75% 964
48 Kanand 390 70.55% 1,021
49 Karan Jawane 978 80.84% 1,000
50 Karnavadi 250 85.15% 1,033
51 Kasedi 139 79.51% 931
52 Katavadi 542 77.21% 1,093
53 Kelad 562 77.54% 993
54 Ketkavane 222 82.27% 914
55 Khambavadi 713 78.73% 953
56 Khamgaon 450 85.75% 860
57 Khanu 104 50% 1,000
58 Khariv 292 70.8% 1,086
59 Khodad 285 79.83% 900
60 Khopde Wadi 194 53.37% 1,042
61 Kodavadi 422 79.25% 1,010
62 Kolambi 433 69.02% 1,005
63 Kolavadi 977 76.66% 1,010
64 Kondgaon 463 78.04% 837
65 Kondhavale Bk 330 73.38% 1,089
66 Kondhavale Kh. 282 78.51% 945
67 Kondhavali 375 81.87% 1,049
68 Koshimghar 90 74.42% 915
69 Kuran Bk 742 78.5% 1,084
70 Kuran Kh 213 77.39% 954
71 Kuravati 38 71.43% 1,000
72 Kurtavadi 35 61.29% 842
73 Lashirgaon 793 78.56% 1,098
74 Lavhi Bk 471 77.91% 892
75 Lavhi Kh 178 73.38% 978
76 Majgaon 143 53.45% 1,344
77 Malavali 643 72.39% 919
78 Mangaon 254 70% 1,134
79 Mangdari 622 83.07% 950
80 Margasani 800 75.83% 1,067
81 Meravane 610 79.21% 968
82 Metpilaware 406 69.6% 1,231
83 Mohari 26 33.33% 1,600
84 Mose Bk 330 45.88% 976
85 Nigade Mose 911 80.43% 922
86 Nigde Bk. 701 82.05% 997
87 Nigde Kh 274 68.44% 1,141
88 Nivi 334 57.67% 1,037
89 Osade 847 83.09% 925
90 Pabe 1,334 73.55% 928
91 Pal Bk. 658 78.78% 988
92 Pal Kh. 314 76.36% 880
93 Pangari 14 57.14% 1,000
94 Panshet 1,570 86.72% 874
95 Pasali 199 69.64% 895
96 Phanshi 271 74.6% 908
97 Pimpri 238 72.38% 983
98 Pishawi 52 55.56% 1,167
99 Pole 197 56.36% 1,141
100 Ranjane 1,049 81.16% 925
101 Ranvadi 380 75.23% 959
102 Rule 1,550 69.96% 952
103 Saiv Bk. 468 75.45% 983
104 Sakhar 737 78.37% 960
105 Shenavadi 254 65.26% 1,032
106 Shirkoli 276 65.98% 1,173
107 Singapur 101 64.2% 1,244
108 Sonde Haroji 480 82.24% 992
109 Sonde Karla 358 79.01% 946
110 Sonde Mathana 321 76.33% 1,126
111 Sonde Sarfal 552 83.6% 1,037
112 Surawad 459 85.05% 1,022
113 Tekpole 229 62.56% 1,063
114 Thangaon 38 46.88% 1,000
115 Vadgaon 451 76.88% 1,032
116 Vadghar 236 73.76% 983
117 Vajeghar Bk. 184 79.76% 1,000
118 Vajeghar Kh 265 77.02% 1,008
119 Vanjale 737 75.49% 919
120 Vanjalwadi 83 74.03% 1,024
121 Varasgaon 298 76.7% 886
122 Varoti Bk 323 60.82% 994
123 Varoti Kh. 128 55.96% 1,207
124 Velhe Bk. 1,480 81.83% 984
125 Velhe Bk. Ghera 940 80.95% 926
126 Velhe Kh. Ghera 498 76.52% 968
127 Vihir 293 72.12% 1,078
128 Vinzar 2,083 85.95% 989
129 Wangani 1,004 75.99% 931
130 Wanganichi Wadi 998 74.3% 1,004
Villages in Velhe Population of Velhe Sex Ratio of Velhe Literacy Rate in Velhe