Villages & Towns in Nankhari Tehsil Shimla, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Nankhari Tehsil of Shimla district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 102 villages within Nankhari Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Nankhari Tehsil is 26,238 out of which urban population is 0 while rural is 26,238. As per Census 2011, total families in Nankhari were 0. Check out important data about Nankhari Tehsil as per Census 2011.

Nankhari Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 26,238 26,238 -
Children (0-6 years) 2,298 2,298 -
Literacy 79.02% 79.02% -
Sex Ratio 974 974 -
Scheduled Caste 27.1% 27.1% -
Scheduled Tribe 0.2% 0.2% -

List of Municipal Towns in Nankhari Tehsil

Below is list of all towns in Nankhari Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Nankhari Tehsil

Below is list of all villages in Nankhari Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Addu 717 79.52% 986
2 Bagalti 302 82.33% 987
3 Bani Basa 315 75.86% 842
4 Barach 109 87% 982
5 Barog 199 80.11% 895
6 Bhali 216 83.08% 912
7 Bhamnoli 285 87.36% 979
8 Byunthal 258 81.89% 1,098
9 Chabri 805 80.9% 954
10 Chakti 291 69.14% 1,049
11 Chariali 21 82.35% 750
12 D.P.F. Bagalti 11 72.73% 1,200
13 D.P.F. Bghat - - -
14 D.P.F. Bhadral 140 94.66% 944
15 D.P.F. Bhali - - -
16 D.P.F. Bhorja 5 100% 250
17 D.P.F. Bnala 16 87.5% 3,000
18 D.P.F. Daxni Surad - - -
19 D.P.F. Gahan - - -
20 D.P.F. Grasu - - -
21 D.P.F. Hadyala - - -
22 D.P.F. Kaleda - - -
23 D.P.F. Kandreri - - -
24 D.P.F. Kayoli Garh 45 86.11% 875
25 D.P.F. Khmothi Dhar - - -
26 D.P.F. Maniknoon - - -
27 D.P.F. Mundar - - -
28 D.P.F. Nankhari 26 80.77% 1,000
29 D.P.F. Paie - - -
30 D.P.F. Punan 147 84.21% 771
31 D.P.F. Pyojna - - -
32 D.P.F. Sitpura - - -
33 D.P.F. Sohli - - -
34 D.P.F. Taprog - - -
35 D.P.F. Utri Surad 12 80% 500
36 D.P.F. Ktardhar - - -
37 D.P.F.Theli Chakti 55 84.44% 964
38 Dadara 526 74.32% 1,138
39 Delath 273 71.92% 870
40 Dhansha 138 73.81% 917
41 Dharan 783 72.41% 943
42 Dhargala 410 77.95% 1,000
43 Dharunja 438 69.52% 930
44 Dhawati 47 82.93% 1,136
45 Dhnewati 339 80.51% 960
46 Gahan 487 78.83% 797
47 Ghat 151 65.35% 841
48 Grasu 391 78.12% 936
49 Jahoo 958 85.96% 935
50 Jatral 413 80.95% 903
51 Jhijnu 139 79.07% 904
52 Juni 658 76.8% 994
53 Kaleda 347 81.13% 939
54 Kalmog 272 72.18% 971
55 Kandreri 494 75.72% 937
56 Karangla 356 76.23% 1,000
57 Karoli 295 79.48% 928
58 Khalet 131 78.33% 658
59 Khamadi 397 84.85% 995
60 Khamnana 142 77.44% 797
61 Khamoti 136 81.75% 971
62 Kharan 398 80.11% 1,000
63 Kharela 216 75.86% 1,118
64 Khori 92 76.83% 1,244
65 Khuni Panoli 636 81.7% 1,065
66 Klanthi 140 78.79% 1,258
67 Kofar Dhar 63 90% 909
68 Kunat 152 68.18% 1,171
69 Kungal 482 80.76% 975
70 Lahru 434 80.46% 1,057
71 Lelan 667 78.47% 1,021
72 Loti 219 74.38% 955
73 Mandoli 291 75.76% 877
74 Manjeot 210 77.4% 1,000
75 Manjhdharti 237 79.9% 881
76 Manjholi 445 86.78% 1,014
77 Mohli 164 76.35% 929
78 Mundar 233 81.07% 975
79 Nagadhar 395 89.69% 854
80 Nali 160 89.73% 778
81 Nawan 274 75.29% 971
82 Panel 587 79.96% 1,150
83 Pangroti 61 78.18% 906
84 Phaula 122 76.32% 1,068
85 Punan 441 77.04% 995
86 Pyojna 118 80.91% 934
87 Rehasto 94 84.71% 843
88 Shakla 171 83.75% 900
89 Shalag 220 77.83% 1,018
90 Sharog 274 75.59% 1,108
91 Shila - - -
92 Shola 302 73.84% 1,097
93 Sohli 720 77.01% 1,040
94 Surad 77) 625 73.69% 1,010
95 Tanash 382 85.63% 690
96 Taprog 451 84.12% 987
97 Thana 1,139 76.57% 971
98 Theli 491 75.74% 1,116
99 Tikkri 202 81.28% 1,000
100 Tutu 717 81.88% 1,199
101 Vanda 314 80.97% 880
102 Vevat 203 75.68% 796
Villages in Nankhari Population of Nankhari Sex Ratio of Nankhari Literacy Rate in Nankhari