Villages & Towns in Khundian Tehsil Kangra, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Khundian Tehsil of Kangra district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 229 villages within Khundian Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Khundian Tehsil is 38,231 out of which urban population is 0 while rural is 38,231. As per Census 2011, total families in Khundian were 0. Check out important data about Khundian Tehsil as per Census 2011.

Khundian Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 38,231 38,231 -
Children (0-6 years) 4,601 4,601 -
Literacy 82.68% 82.68% -
Sex Ratio 1,055 1,055 -
Scheduled Caste 19.8% 19.8% -
Scheduled Tribe 1.7% 1.7% -

List of Municipal Towns in Khundian Tehsil

Below is list of all towns in Khundian Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Khundian Tehsil

Below is list of all villages in Khundian Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Aghar 298 83.01% 1,041
2 Aluha 588 83.23% 1,063
3 Ambara 785) 378 79.65% 1,185
4 Amkan 91 75.95% 1,068
5 Amred 137 85.25% 1,076
6 Badehr 177 69.8% 1,082
7 Bag 191 82.42% 1,099
8 Bag 121 79.82% 921
9 Bagi 385 81.14% 1,092
10 Bahl Bagru 294 80.83% 861
11 Balahr 460 82.65% 1,009
12 Balahra 265 89.21% 1,208
13 Balehra 289 90.77% 889
14 Balhri 105 80.21% 981
15 Balra 53 78% 1,120
16 Bandhaur - - -
17 Bangal 110 84.38% 1,115
18 Bar Kalan 195 90.62% 1,097
19 Bar Khurd 208 92.18% 926
20 Barog Lahr 178 86.88% 1,225
21 Barwala 91 86.59% 1,022
22 Barwala 181 82.28% 1,662
23 Basin 203 80.24% 1,115
24 Basin 19 94.44% 1,111
25 Bhadorkar 43 85.37% 1,263
26 Bhadrol 92 85.06% 1,044
27 Bhadrun 81 88.89% 761
28 Bhalar Kalan 55 80.43% 964
29 Bhalar Khurd 148 72.31% 1,114
30 Bhalelu 43 72.73% 1,688
31 Bharam Dhayara 79 77.33% 837
32 Bharari 103 84.88% 943
33 Bharer 191 82.47% 1,054
34 Bharnal 114 69.23% 810
35 Bharoli 107 90% 1,277
36 Bhat Lahru 91 72.6% 978
37 Bhatal Kalan 251 77.93% 976
38 Bhatal Khurd 276 79.76% 944
39 Bhatawan 265 80.77% 1,304
40 Bhatlahru 694) 44 75% 1,316
41 Bhatwal 74 85.51% 897
42 Bhoran 323 81.72% 1,259
43 Buli 114 81.37% 1,036
44 Chaloi 100 89.25% 961
45 Chalol 182 84.57% 1,116
46 Chanarri 77 81.16% 974
47 Charambu 302 73.15% 1,112
48 Chaunki 229 87.5% 1,063
49 Chaunki 178 83.97% 1,198
50 Chaunki 114 86.41% 727
51 Chaunki 470 84.07% 1,227
52 Chaunki Dhorian 224 79.5% 965
53 Chharar 109 78.57% 787
54 Chhilag 252 83.19% 1,172
55 Chhimkar 95 85.06% 863
56 Chhir 52 85.71% 1,167
57 Chhont 387 82.18% 888
58 Chihar 137 81.2% 930
59 Chori 162 82.35% 952
60 Dabkehri 191 76.92% 1,054
61 Daddal 221 79.03% 826
62 Dadhuru 153 79.7% 1,096
63 Daglehr 204 86.44% 1,020
64 Dahd 55 77.27% 1,619
65 Dal 304 86.45% 1,000
66 Daloh 343 84.56% 1,287
67 Daphlun 52 71.43% 1,080
68 Dehru 116 87.38% 966
69 Dev Gaon 229 73.82% 957
70 Dhakhar 255 80% 889
71 Dhar 167 83.67% 988
72 Dhar Bhamolag - - -
73 Dhar Chauki 41 89.19% 952
74 Dhariatu 14 85.71% 1,800
75 Dhatehr 243 82.86% 1,209
76 Dhati 342 83.84% 1,048
77 Dhati Parmala 340 79.86% 1,222
78 Dib 150 78.26% 1,174
79 Dodhru 277 81.25% 993
80 Dodru 175 83.87% 1,244
81 Dol 206 81.42% 791
82 Duhk 160 82.22% 1,133
83 Gadiara 33 82.14% 1,357
84 Gahal 78 89.71% 1,108
85 Gahli 122 84.91% 906
86 Galoti 430 85.6% 1,139
87 Galoti 145 92.31% 1,302
88 Ghamir Lahr 296 78.07% 1,085
89 Ghandwar Khas 451 83.81% 987
90 Ghar Behr 118 94.39% 1,360
91 Ghar Lahr 69 87.5% 917
92 Gharela 42 86.11% 1,000
93 Gharna 340 82.79% 965
94 Harbah 90 83.12% 1,000
95 Hardip Pur 531 81.36% 910
96 Hardwal Lahr 62 89.29% 1,296
97 Hari 162 76.81% 1,250
98 Jajjar 261 75.33% 1,122
99 Jakh Lahr 78 77.27% 1,229
100 Jamlehr 23 100% 917
101 Jamna 138 78.33% 725
102 Jamula 152 73.08% 924
103 Jamuli 110 83.52% 1,075
104 Jamuli 130 87.16% 1,167
105 Jarundi 174 81.38% 1,417
106 Jasehr 275 73.68% 1,068
107 Jhalot 70 80% 892
108 Jhaula 137 72.8% 930
109 Jhayara 60 81.13% 1,143
110 Jiod 19 84.21% 900
111 Jol 82 73.68% 1,343
112 Jujhpul 229 81.63% 1,140
113 Kadehr 62 79.31% 824
114 Kala Pani 30 73.08% 1,143
115 Kandha 137 80.34% 1,141
116 Kanuhi 257 78.5% 1,160
117 Karal 83 84.51% 930
118 Kasar 36 67.86% 1,118
119 Khalag 107 85.57% 1,019
120 Khaliyana 127 85.34% 1,228
121 Khar Muhn 53 81.63% 828
122 Khola 44 84.62% 1,000
123 Khundian 250 84% 1,174
124 Kihari 88 78.95% 1,047
125 Kior 186 79.75% 1,000
126 Kohlri 496 81.34% 1,166
127 Koka 156 79.84% 1,294
128 Korli 154 80% 1,265
129 Kotu Dhorian 196 80.34% 1,042
130 Kud 41 73.53% 1,158
131 Kukrehr 129 76.19% 1,932
132 Kukriana 86 74.36% 1,048
133 Kurehar 44 86.11% 1,444
134 Kurera 470 79.91% 1,000
135 Kuri 79 74.65% 881
136 Kutahn 62 88.24% 1,214
137 Kuwali 201 82.97% 1,209
138 Lagru 273 84.32% 1,037
139 Lahr 131 87.07% 1,148
140 Lahru 95 89.16% 1,375
141 Lahru 264 94.49% 913
142 Latehr 118 93.52% 1,000
143 Lihas 186 80.38% 1,022
144 Lohar Kar - - -
145 Loharkar 63 72.88% 853
146 Mahesi 97 79.52% 1,771
147 Mahr 300 81.01% 1,128
148 Maira 167 79.59% 1,141
149 Majhin 244 85.98% 1,198
150 Makar 109 85.86% 1,057
151 Maktehr 40 87.18% 1,105
152 Mandu 61 88.33% 1,033
153 Manera 39 80.56% 857
154 Manjlahr 89 87.65% 978
155 Mannu 93 86.84% 1,114
156 Marehar 190 87.13% 939
157 Marhana 336 87.46% 965
158 Mariari 106 88.78% 963
159 Matehr 78 82.86% 1,516
160 Matrehr 147 81.1% 1,130
161 Mor 136 82.35% 1,092
162 Mundhal 153 83.21% 937
163 Nahli 396 81.87% 886
164 Nahli Jhikla 67 91.8% 861
165 Nahli Uperla 346 87.62% 1,072
166 Naloti 179 93.59% 1,011
167 Narghota 126 88.79% 1,172
168 Paliar 207 82.98% 1,179
169 Parauntha 53 89.36% 1,038
170 Patreli 243 89.86% 869
171 Perla 141 75.19% 986
172 Phagurta 46 78.57% 1,300
173 Phaked 194 80.81% 980
174 Pharera 83 90.28% 844
175 Phihar 164 88.97% 1,158
176 Phulwari 57 75.51% 1,280
177 Pihri 261 85.28% 1,212
178 Pukhru 407 80.11% 1,098
179 Rachhan 175 81.33% 923
180 Rakehr 107 83.33% 1,184
181 Ram Nagar 273 84.25% 808
182 Reserve Jangal Dhatehr - - -
183 Reserve Jangal Drang - - -
184 Reserve Jangal Gandwar - - -
185 Reserve Jangal Ghator - - -
186 Reserve Jangal Jamuli - - -
187 Reserve Jangal Kalapani - - -
188 Reserve Jangal Khalag - - -
189 Reserve Jangal Nahli - - -
190 Reserve Jangal Saniyali - - -
191 Reserve Jangal Tihri - - -
192 Rihri 125 87.07% 761
193 Rohal 64 78.57% 1,000
194 Ropa 75 90.14% 1,083
195 Salihar 1,052 80% 945
196 Samehl 76 88.06% 949
197 Sanghyar 118 81.31% 1,408
198 Saoli 180 86.71% 1,222
199 Sarab Nati 409 83.56% 929
200 Sararkar 55 82.61% 1,115
201 Sarohi 276 82.23% 930
202 Saur Kalan 242 72.28% 1,123
203 Saur Khurd 85 83.78% 1,125
204 Shiv Pur 87 84.62% 740
205 Sialkar 318 81.34% 1,193
206 Sidhpur 156 82.61% 1,026
207 Sihoti 387 87.08% 1,092
208 Silh 118 85.71% 1,107
209 Sudar Lahr 94 89.41% 1,293
210 Surani 349 85.76% 939
211 Tali 286 79.53% 1,183
212 Tapnala 67 87.72% 1,030
213 Taryamblu 229 82.74% 957
214 Thalakan 423 88.06% 1,005
215 Thamba 502 82.89% 1,109
216 Thara 123 85.29% 1,121
217 Thati 134 67.23% 1,127
218 Thill 221 91.58% 1,255
219 Tihri 255 88.65% 977
220 Tihri 42 80% 1,100
221 Tikkar 140 78.23% 918
222 Tikkar Jhikla 74 85.25% 850
223 Tikkar Uperla 78 86.96% 902
224 Tip Buhla 296 80.74% 1,070
225 Tip Uparla 518 83.07% 1,195
226 Tipri 118 82.41% 1,226
227 Toru 43 84.62% 792
228 Tulli 8 87.5% 600
229 Uk Lahr 68 90.16% 511
Villages in Khundian Population of Khundian Sex Ratio of Khundian Literacy Rate in Khundian