Villages & Towns in Kasauli Tehsil Solan, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Kasauli Tehsil of Solan district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 2 towns and 274 villages within Kasauli Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Kasauli Tehsil is 67,264 out of which urban population is 12,643 while rural is 54,621. As per Census 2011, total families in Kasauli were 3,240. Check out important data about Kasauli Tehsil as per Census 2011.

Kasauli Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 67,264 54,621 12,643
Children (0-6 years) 7,603 6,324 1,279
Literacy 85.53% 84.65% 89.29%
Sex Ratio 806 826 726
Scheduled Caste 31.9% 35.3% 17.4%
Scheduled Tribe 0.3% 0.2% 0.6%

List of Municipal Towns in Kasauli Tehsil

Below is list of all towns in Kasauli Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Kasauli (Cantonment Board) 3,885 91.23% 780
2 Parwanoo (Municipal Council) 8,758 88.43% 703

List of Villages in Kasauli Tehsil

Below is list of all villages in Kasauli Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Ahni 62 84.21% 771
2 Anji 79 91.55% 837
3 Anji 88 81.48% 1,146
4 Anji Brahmana 87 88.16% 1,231
5 Anji Chamaran 65 78% 806
6 Anji Chanala 95 87.34% 1,021
7 Auda Nichla 135 82.4% 1,015
8 Auda Uparla 11 100% 1,750
9 Badha 185 90.06% 927
10 Badyar 147 84.5% 909
11 Baldiyan 24 79.17% 1,000
12 Bamanhal 83 96% 976
13 Banasar 342 81.21% 829
14 Banian 230 90.73% 949
15 Baniyani 22 72.22% 833
16 Banjni 190 84.62% 919
17 Banog 144 91.97% 548
18 Banoi 103 80% 807
19 Banoi Achaluhi 38 73.53% 1,375
20 Banoi Ramsingh 5 60% 1,500
21 Barad 74 80.88% 1,056
22 Barag 169 93.84% 742
23 Baran Kalan 37 70.97% 947
24 Bargyana 122 69.64% 821
25 Barog 273 70.34% 883
26 Basawal 53 92.16% 963
27 Basholu Kalan 67 86.36% 861
28 Basholu Khurd 67 94.64% 971
29 Batoli Kalan 27 83.33% 800
30 Batoli Khurd 49 81.82% 885
31 Bayela Balahu 146 90.77% 848
32 Bhali 156 78.91% 880
33 Bhalon 187 90.36% 889
34 Bhanet 121 75.45% 729
35 Bhatka Gaon 52 90.7% 1,000
36 Bhere Ka Khech 81 90.54% 1,025
37 Budho 144 76.98% 1,028
38 Chaamon 128 90.91% 882
39 Chabal 223 84.9% 828
40 Chabhacha Kalan 123 90.48% 836
41 Chabhacha Khurd 195 87.12% 950
42 Chadon 20 66.67% 667
43 Chail 146 82.03% 780
44 Chainthon 284 70.42% 832
45 Chakli 73 53.03% 1,212
46 Chamian 533 89.29% 910
47 Chaola 15 92.31% 1,500
48 Chapla 80 82.61% 1,051
49 Chhahar 219 82.14% 938
50 Chharol 79 87.5% 612
51 Chhatera 308 88.81% 901
52 Chhatiyan 179 89.76% 1,011
53 Chhibri 15 100% 1,500
54 Chuancha 18 92.31% 1,000
55 Dabli 38 88.89% 727
56 Dadhol Kalan 106 82.8% 828
57 Dadhol Khurd 22 73.68% 1,444
58 Dangayar 1,207 70.89% 332
59 Danghiari 186 85.06% 771
60 Datiar Delhi 604 88.3% 664
61 Daula Kalan 70 80.65% 1,121
62 Daula Khurd 56 84.44% 867
63 Ded - - -
64 Dewari 361 87.93% 796
65 Dhala 13 100% 2,250
66 Dhali 68 77.42% 889
67 Dhar 204 81.87% 1,103
68 Dhar Ki Ber 2,334 90.57% 873
69 Dharampur 1,732 88.9% 626
70 Dharthi 14 84.62% 750
71 Dhiari 310 81.32% 490
72 Dib 152 95.65% 652
73 Dochi 345 73.5% 896
74 Dol - - -
75 Dumori 35 77.42% 842
76 Dungi Ser 13 72.73% 625
77 Gadyar 108 84.04% 929
78 Gahar 10 87.5% 667
79 Gahi 1,384 88.5% 657
80 Gandhel 56 85.11% 931
81 Gandhol 177 85.06% 989
82 Ganol 155 88.49% 987
83 Garkhal 1,245 92.68% 961
84 Garyan - - -
85 Ghamaroh 24 91.3% 1,400
86 Ghariana 162 87.16% 761
87 Gharsi Kukana 286 87.8% 1,072
88 Gharti Banani 19 66.67% 727
89 Gharti Kalan 29 96% 933
90 Gharti Khurd 51 84.78% 889
91 Ghat 75 83.08% 1,027
92 Ghat Ki Ber 11 100% 833
93 Ghati 10 88.89% 667
94 Gorthi Nichli 100 92.05% 923
95 Gorthi Uparli 31 93.33% 1,067
96 Gosan 212 83.24% 927
97 Gulhari 237 90.69% 927
98 Gunai 20 94.74% 538
99 Hari Ka Khel 28 73.08% 750
100 Harli 163 84.29% 1,012
101 Hurang 281 77.56% 778
102 Jakh 54 84.09% 929
103 Jakhrora 454 75.44% 924
104 Jamli Nichali 112 78.79% 965
105 Jamli Uparli 49 85.11% 815
106 Jandauri 210 71.28% 927
107 Jangal Jharan - - -
108 Jangeshu 189 84.66% 929
109 Jaul 81 97.18% 688
110 Jihun 42 75.61% 1,471
111 Jindon 11 63.64% 833
112 Jodhpur 113 85.42% 883
113 Junti 82 90.14% 907
114 Kadon 129 91.67% 897
115 Kahno 186 78.53% 898
116 Kainthi 260 79.74% 985
117 Kalawan 49 85.37% 750
118 Kalhech 81 81.08% 976
119 Kalog 34 79.41% 1,000
120 Kalth 174 70.12% 851
121 Kamli Gaon 942 68.02% 903
122 Kamthan Kalan 59 90% 967
123 Kamthan Khurd 59 87.76% 1,458
124 Kanda 164 82.99% 885
125 Kangu Ka Thara - - -
126 Kaphal Ka Hara 68 86.89% 1,000
127 Karol 133 86.84% 900
128 Karwa 144 77.69% 1,087
129 Kasauli Gaon 2,131 90.46% 966
130 Katal 32 93.55% 1,000
131 Katal 73 82.86% 659
132 Katal 110 82.11% 1,115
133 Kathal 233 83.08% 942
134 Kathech 100 87.91% 1,041
135 Kathiaru 63 82.14% 1,172
136 Kathni 252 79.48% 839
137 Kattal Ka Bag 112 80.9% 1,036
138 Kawali Ka Khech 14 84.62% 1,333
139 Khadin 434 80.64% 871
140 Khadoli 129 87.16% 1,115
141 Khajret 205 93.51% 990
142 Khamrara 84 93.33% 826
143 Kharog 298 91.42% 935
144 Kiarad 313 87.11% 874
145 Kiyar 81 93.15% 620
146 Kol 79 79.17% 881
147 Kot Khas 219 85.71% 921
148 Kotbeja 89 80.49% 745
149 Koti 704 82.38% 853
150 Kotla 58 85.45% 526
151 Kotla 199 87.08% 1,031
152 Kurar 101 81.11% 772
153 Kutaghat 87 87.67% 851
154 Lalhar 19 43.75% 727
155 Lalhartu 7 85.71% 750
156 Lohari 27 100% 1,250
157 Mahal Tiro 1,029 81.06% 916
158 Mahuhri 58 90.38% 812
159 Maltu 19 88.24% 727
160 Mandhiana Manjhla 62 91.07% 879
161 Mandhiana Nichla 74 89.55% 1,467
162 Mandhiana Uparla 86 83.1% 1,324
163 Mando Matkanda 210 75.56% 909
164 Mangoti 325 84.84% 826
165 Manjh 135 79.83% 776
166 Manjher 31 92.59% 632
167 Manjher 34 82.76% 789
168 Manjhol 150 88.15% 765
169 Mashobra 336 88.33% 836
170 Matlah 121 91.82% 1,123
171 Mehli 64 95% 1,000
172 Mohal Ambota 2,045 86.6% 545
173 Mohal Guman 1,362 85.64% 773
174 Mundru 114 81.19% 1,111
175 Nabon 422 66.01% 827
176 Nadho 501 84.27% 912
177 Nahari 195 89.7% 822
178 Nahun 331 79.52% 733
179 Nakaiyar 113 85.71% 1,216
180 Nalhari 51 67.39% 889
181 Namb Chaola 110 83.51% 1,037
182 Naraini 364 76.76% 857
183 Nawati 161 88.06% 1,064
184 Nichli Gaongari 173 88.39% 922
185 Oail 14 76.92% 1,333
186 Oji Nichli 29 100% 933
187 Oji Uparli 29 91.67% 1,071
188 Oria 14 83.33% 556
189 Palti 38 82.35% 1,000
190 Panewa 108 82.42% 800
191 Panji 168 87.67% 976
192 Paratha 414 73.83% 832
193 Pathia 90 76.74% 957
194 Pathia 11 90% 571
195 Pathru Manjhla 37 97.14% 682
196 Pathru Nichla 2 100% 1,000
197 Pathru Uparla 66 89.47% 1,200
198 Patta 94 84.71% 741
199 Rajari 76 87.32% 854
200 Rajpura 156 90.78% 753
201 Rani Gaon 66 83.87% 833
202 Raro Paind 378 82.48% 959
203 Rathal 17 94.12% 1,125
204 Rauri 100 82.02% 1,083
205 Ruli Rug 7 100% 400
206 Sadiyana 53 89.36% 710
207 Samol 272 88.62% 985
208 Sanana 93 93.51% 1,022
209 Sanawar 382 91.28% 929
210 Sanawar 688 88.08% 911
211 Sandhog 242 81.53% 862
212 Sanohol 53 87.23% 710
213 Sanwara 455 84.49% 970
214 Sari 129 84.62% 870
215 Satrol 54 84% 800
216 Seola 196 80.11% 750
217 Shai 96 97.7% 882
218 Shai 54 84.78% 1,571
219 Shair 100 85.06% 1,083
220 Shakari 61 76.47% 968
221 Shalaura Kalan 112 79.21% 965
222 Shalaura Khurd 323 89.12% 911
223 Shalu Kalan 324 78.06% 895
224 Shalu Khurd 40 81.58% 818
225 Shamli Nichli 33 86.21% 1,357
226 Shamli Uparli 42 71.05% 1,000
227 Shamral 46 90.24% 840
228 Shangli Kalan 145 78.46% 859
229 Shangli Khurd 94 84.42% 1,089
230 Sharaun 13 100% 444
231 Shaunli 78 84.85% 950
232 Shawar 56 76.47% 697
233 Sherla 178 83.78% 935
234 Shewla 87 81.33% 611
235 Shilar 173 84.71% 1,035
236 Shili Kalan 27 57.69% 929
237 Shili Khurd 8 62.5% 600
238 Shiwa 132 88.5% 886
239 Shogi 221 83.25% 973
240 Siharri Brahmna 97 92.94% 902
241 Siharri Chamaran 785 88.08% 967
242 Siharri Kolian 39 92.31% 500
243 Siharri Mushlmana 751 89.54% 916
244 Sohta 74 84.13% 805
245 Souhal 24 16.67% 714
246 Sujia Charjan 231 87.02% 777
247 Sunarri 63 96.67% 1,032
248 Takrota 209 82.29% 900
249 Taksal 3,172 86.06% 626
250 Tarol 176 85.8% 956
251 Teeyuri 30 87.5% 1,500
252 Than 144 75.19% 846
253 Thana 171 84.46% 1,111
254 Thandu 389 76.33% 907
255 Thapal 125 92.04% 923
256 Thare Ka Thakurdawara 492 86.41% 864
257 Thari 59 86.05% 686
258 Thura 82 70.27% 822
259 Tipra 153 89.55% 821
260 Tipra 50 84.78% 667
261 Tohana 37 100% 762
262 Uparli Gaongari 236 87.68% 1,000
263 Upmohal Parwanoo Sector-III 233 68.42% 820
264 Upmohal Parwanoo Sector-VI 46 90.7% 917
265 Upmohal Amnu 29 72.73% 933
266 Upmohal Chandaryani 292 73.6% 1,000
267 Upmohal Dahar 3 66.67% 500
268 Upmohal Dubla 35 81.25% 944
269 Upmohal Khadra - - -
270 Upmohal Nalhog - - -
271 Upmohal Naryal 656 79.53% 913
272 Upmohal Parwanoo Sector-I - - -
273 Upmohal Parwanoo Sector-V - - -
274 Upmohal Tipra 614 90.13% 769
Villages in Kasauli Population of Kasauli Sex Ratio of Kasauli Literacy Rate in Kasauli