Villages & Towns in Jalah Circle Barpeta, Assam - Census 2011

List of all villages and towns in Jalah Circle of Barpeta district, Assam. As per Census 2011, there are 0 towns and 94 villages within Jalah Circle. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Jalah Circle is 81,979 out of which urban population is 21,538 while rural is 21,538. As per Census 2011, total families in Jalah were 4,709. Check out important data about Jalah Circle as per Census 2011.

Jalah Circle data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 81,979 21,538 21,538
Children (0-6 years) 8,822 2,101 2,101
Literacy 75.05% 84.21% 84.21%
Sex Ratio 1,006 984 984
Scheduled Caste 1.7% 3.9% 3.9%
Scheduled Tribe 52.8% 11.5% 11.5%

List of Municipal Towns in Jalah Circle

Below is list of all towns in Jalah Circle with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Jalah Circle

Below is list of all villages in Jalah Circle with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Akaya 2,664 87.12% 984
2 Ambari 96 78.41% 959
3 Anchali 2,468 86.61% 1,040
4 Angulia 2,559 81.87% 1,041
5 Arkara 1,112 73.31% 1,007
6 Baghajan 440 70.03% 1,018
7 Baghmara 835 88.67% 1,057
8 Bakua 1,746 77.92% 1,035
9 Bamunkatabil 373 68.56% 1,061
10 Bandha Sidhani 3,648 77.98% 987
11 Baniakuchi Gaon 867 74.38% 1,146
12 Bar Chakadal 1,138 83.61% 916
13 Bar Manikpur 1,696 81.49% 974
14 Bargaon 176 57.5% 913
15 Bargaon NC 144 70.07% 1,057
16 Barghagra 1,459 71.09% 969
17 Baropara 1,107 86.34% 942
18 Barsidhani 2,558 88.07% 1,014
19 Batabari 1,464 74.17% 939
20 Batia Mari 848 80.85% 941
21 Betbari 867 66.88% 1,026
22 Bhabasing Pathar 98 72.73% 1,279
23 Bhalmanuhorbhita 2,112 65.79% 974
24 Bhalukamuri 1,548 82.06% 969
25 Bhebla 879 81.8% 971
26 Bhumkirpar 771 76.51% 992
27 Bhutiapara NC 524 44.44% 977
28 Bunbari 145 65.04% 1,132
29 Chahuguri 616 81.67% 949
30 Chaibari 1,516 88.56% 1,027
31 Chemtia 201 79.41% 990
32 Chepana NC 107 40.43% 877
33 Dakshin Rehabari 793 93.35% 893
34 Dangarigaon 1,214 73.22% 993
35 Dangarigaon NC 536 63.75% 914
36 Daodhara 1,533 61.71% 1,060
37 Doisingri 2,473 86.49% 1,001
38 Dongpar 910 76.15% 965
39 Dubagaon 1,736 78.32% 995
40 Garumara 1,658 63.33% 1,022
41 Gati Gaon NC 684 61.03% 905
42 Gergeria 1,241 81.26% 930
43 Ghogapar 554 76.11% 1,044
44 Godhuligaon 1,786 74.87% 1,030
45 Golagaon 1,009 74.26% 982
46 Golagaon NC 262 56.54% 970
47 Hajua Gaon 677 81.2% 907
48 Jala Gaon 1,310 80.97% 979
49 Jalah 3,493 82.63% 1,056
50 Jangalbasti - - -
51 Jarabari 1,443 68.24% 974
52 Jargaon NC 637 51.52% 1,055
53 Kalbari 381 83.86% 954
54 Kalegaon NC 1,413 70.56% 933
55 Kamardaicha 1,780 66.67% 1,032
56 Karamkata NC 1,066 71.17% 981
57 Karamtuli 795 79.18% 963
58 Karankata 339 67.66% 904
59 Karhana 1,775 75.57% 1,001
60 Khalihamari - - -
61 Khuntamari 1,053 65.03% 943
62 Koklabari NC 89 45.83% 1,070
63 Koklabari No 1 2,650 69.15% 954
64 Koklabari No 2 568 60% 1,058
65 Kujideor 723 74.07% 1,102
66 Kundargaon 330 57.29% 908
67 Kurobaha - - -
68 Kurobaha NC 922 72.13% 1,031
69 Laokhata 1,852 76.65% 1,022
70 Majrabari 704 81.89% 983
71 Nalbari 456 51.3% 1,257
72 Naoputa 585 76.05% 1,067
73 Odalguri Gaon 1,220 72.59% 1,023
74 Pachim Kathalmuri 765 83.74% 937
75 Panimudi 580 78.43% 914
76 Paschim Khagrabari 1,697 84.64% 1,037
77 Paschim Rihabari 1,301 81.34% 1,129
78 Phularguri 1,034 79.51% 962
79 Pub Kathal Muri 747 80.65% 961
80 Pub Khagrabari 2,658 85.37% 1,093
81 Pub-Rehabari 1,172 81.38% 1,000
82 Rabangguri 1,426 66.59% 989
83 Rajghat 441 83.29% 1,023
84 Salegaon NC - - -
85 Saru Chakadal 786 79.63% 1,026
86 Saru Ghagra NC 640 62.36% 957
87 Saru Manikpur 2,665 72.74% 947
88 Silbari 1,412 84.6% 1,032
89 Simla 2,462 76.13% 1,036
90 Swarna 2,094 88.41% 1,023
91 Taki NC - - -
92 Tekelibhanga 577 64.24% 969
93 Thebarmur 385 59.03% 860
94 Tukurakuchi 1,243 83.56% 1,086
Villages in Jalah Population of Jalah Sex Ratio of Jalah Literacy Rate in Jalah