Villages & Towns in Jaisinghpur Tehsil Kangra, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Jaisinghpur Tehsil of Kangra district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 222 villages within Jaisinghpur Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Jaisinghpur Tehsil is 61,082 out of which urban population is 0 while rural is 61,082. As per Census 2011, total families in Jaisinghpur were 0. Check out important data about Jaisinghpur Tehsil as per Census 2011.

Jaisinghpur Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 61,082 61,082 -
Children (0-6 years) 6,764 6,764 -
Literacy 85.21% 85.21% -
Sex Ratio 1,186 1,186 -
Scheduled Caste 34.2% 34.2% -
Scheduled Tribe 0.4% 0.4% -

List of Municipal Towns in Jaisinghpur Tehsil

Below is list of all towns in Jaisinghpur Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Jaisinghpur Tehsil

Below is list of all villages in Jaisinghpur Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Alampur 1,682 90.87% 1,034
2 Alsanu - - -
3 Amb 74 84.62% 1,387
4 Ambal Tappa 14 63.64% 1,333
5 Ambotu 53 91.3% 1,524
6 Andrana 379 85.22% 1,141
7 Anirudh 32 71.43% 1,667
8 Aranda 52 73.47% 1,600
9 Arath 153 88.15% 1,096
10 Ashapuri 372 81.9% 1,022
11 Bag Kuljan 241 88.84% 1,152
12 Bagh 328 85.37% 1,103
13 Baghetar 286 84.91% 1,217
14 Bagrena 99 81.32% 1,152
15 Bajot 65 80% 1,826
16 Bakarag 118 85.58% 1,034
17 Balah 145 75% 1,197
18 Ban Baghetar 6 66.67% 1,000
19 Ban Banjar 48 88.89% 1,087
20 Ban Chambi 25 76.19% 1,083
21 Ban Mandu 8 87.5% 333
22 Bandahu Khas 239 89.81% 1,234
23 Bansu 78 80.28% 1,364
24 Bar 104 84.54% 1,261
25 Bar 283 79.6% 1,160
26 Baralu 224 83.08% 1,286
27 Barla 151 87.97% 1,696
28 Barram Kalan 191 84.66% 1,195
29 Barram Khurd 384 87.91% 1,477
30 Behru 66 93.1% 1,000
31 Bhagaina 71 87.69% 972
32 Bhaglal 80 80.88% 1,353
33 Bhagun 324 77.39% 1,331
34 Bhalundar 527 86.17% 1,224
35 Bhati 130 83.76% 1,241
36 Bhati 187 85.63% 1,527
37 Bhatwara 297 86.79% 1,267
38 Bhaudi 61 73.21% 1,103
39 Bheri Nichli 223 89.45% 1,372
40 Bheri Uparli 300 83.07% 887
41 Bhuhara 94 71.6% 741
42 Bijaypur 499 89.62% 1,062
43 Bir 815 91.98% 1,128
44 Chambe Da Lahr 122 84.85% 1,140
45 Chambi 727 82.83% 1,407
46 Chandraun 298 76.98% 1,207
47 Chaunsaral Pat 546 81.04% 1,167
48 Chhainti 162 82.52% 1,051
49 Chhat 153 81.88% 912
50 Chohla 198 88% 1,020
51 Dabla 331 89.78% 1,434
52 Dadu 66 87.93% 1,357
53 Dagoh Khas 390 80.8% 1,179
54 Dali 79 81.58% 1,394
55 Dali 68 81.67% 1,125
56 Daliana 29 88.46% 1,231
57 Dalu 769 77.03% 1,148
58 Dandel 191 85.21% 1,388
59 Daraman Khas 128 86.78% 1,207
60 Daslon 165 84.18% 1,619
61 Dehru 221 87.24% 1,511
62 Dehru 285 83.33% 1,176
63 Dhamandar - - -
64 Dhaneri 376 81.82% 1,395
65 Dhar Brahmpuri 346 86.86% 1,489
66 Dhar Darumka Kalan 480 77.27% 1,202
67 Dhar Darumka Khurd 116 88.79% 1,071
68 Dhar Lahr Langha 448 86.67% 1,123
69 Dibb 343 81.61% 1,541
70 Dol 205 85.87% 1,278
71 Drup Kayara 267 81.78% 1,207
72 Dugruhi 167 91.03% 1,227
73 Gadiara 213 85.64% 1,290
74 Gadiara 140 81.15% 1,295
75 Gadiara 57 78.85% 1,192
76 Gahli 167 86.18% 1,169
77 Galehr 91 82.89% 1,022
78 Gandar 466 87.8% 1,240
79 Ganguhi 143 85.95% 1,554
80 Garh 645 86.31% 1,255
81 Ghar Chandi 171 70.95% 1,036
82 Gharun 243 93.72% 1,113
83 Guga 113 96.26% 1,173
84 Guhan 189 85.23% 1,054
85 Gujrera 139 100% 1,138
86 Gulana 47 80.95% 1,043
87 Gungari 234 85.51% 1,071
88 Hadot 420 83.69% 1,400
89 Halehr 756 88.2% 1,224
90 Halon Kalan 126 86.84% 1,471
91 Halon Khurd 19 68.42% 900
92 Har 489 85.19% 1,340
93 Har Balak Rupi 687 86.66% 1,009
94 Hardon 282 90.32% 1,029
95 Harsi 1,840 85.85% 1,252
96 Inder Nagar 660 81.96% 1,324
97 Jagat 35 93.75% 750
98 Jagni Jar 123 84.11% 1,121
99 Jagrup Nagar 554 85.27% 1,000
100 Jaisinghpur 1,531 85.87% 1,100
101 Jalari 128 81.25% 1,286
102 Jaleht 105 89.36% 1,333
103 Jamhun 164 79.86% 1,448
104 Jamula 160 85.19% 1,807
105 Jandera 108 89.8% 1,348
106 Jangal 173 85.35% 944
107 Jangal Dhar Balakrupi - - -
108 Jarehr 234 88.89% 1,053
109 Jaryal Lahr 90 80.95% 1,500
110 Jol 169 86.9% 1,522
111 Julah Pat 88 81.01% 1,514
112 Kachhal Bhadarian 467 89.36% 1,085
113 Kachhal Jagian 1,188 90.06% 1,088
114 Kachhehra 227 82.84% 1,162
115 Kalhera 64 87.27% 1,783
116 Kalhun 206 87.64% 1,315
117 Kaluhi 150 87.79% 1,113
118 Kamand 414 85.98% 1,190
119 Karan Ghat 497 89.59% 1,269
120 Karonthi 249 85.39% 1,092
121 Kasehda 59 84.31% 1,269
122 Kathaun 158 77.54% 1,052
123 Kathla 348 86.69% 1,305
124 Kelan 205 83.05% 1,253
125 Khajurnun 353 84.79% 1,040
126 Khalta 336 83.39% 1,182
127 Kharjar 119 89.42% 889
128 Kheri 34 90% 1,000
129 Koal 198 86.03% 1,129
130 Kohala 133 85.25% 1,046
131 Koru 90 83.33% 1,727
132 Kosri Khas 628 83.27% 1,093
133 Kotahan 250 81.74% 1,212
134 Kotlu 368 85.93% 1,127
135 Kotlu Khas 438 87.76% 1,475
136 Kudana 106 80% 1,078
137 Kuhn Khas 364 85.99% 1,510
138 Kuhn Uparli 247 85.91% 1,308
139 Kutwalla 138 83.61% 1,379
140 Lahat Khas 159 88.28% 939
141 Lahr 573 83.11% 1,084
142 Lahri 257 88.74% 1,520
143 Lahru 227 87.25% 1,204
144 Lahru 280 89.84% 1,137
145 Lanot 396 90.58% 1,152
146 Liunda 353 85.22% 1,114
147 Lower Lamba Graon 1,171 85.59% 1,002
148 Luggat 413 80.17% 995
149 Maharaj Nagar 337 88.03% 1,080
150 Maila 518 84.33% 1,323
151 Maiser Gujrehra 309 81% 1,116
152 Majehar 99 80.43% 1,250
153 Majhera 422 79.66% 1,131
154 Malehr 345 77.67% 1,117
155 Malli 168 75.51% 846
156 Malodhan 164 92.09% 1,485
157 Maniar 429 89.12% 1,270
158 Manjhoti 522 82.06% 1,000
159 Marera 595 85.85% 1,031
160 Mashwar 110 89.9% 1,157
161 Molag Jhikla 249 84.75% 1,327
162 Molag Uparla 259 84.35% 1,176
163 Mongal 266 86.67% 1,217
164 Nagban Buhla - - -
165 Nagban Uparla 6 75% 1,000
166 Nagpuri 228 80.48% 1,192
167 Nahlna 372 81.4% 1,138
168 Nakthori 54 82% 1,348
169 Netaru 265 88.43% 1,120
170 Nihara 118 82.24% 1,408
171 Nin 176 81.63% 1,479
172 Och Kalan 352 78.93% 1,186
173 Och Khurd 176 77.64% 1,023
174 Odri 194 77.22% 1,180
175 Palat 37 81.08% 1,312
176 Paleta 189 86.71% 1,077
177 Pandehr 452 85.82% 1,205
178 Panjlehr 259 84.47% 1,590
179 Panti 301 83.91% 1,333
180 Paplah 303 84.67% 1,212
181 Paprola 257 92.64% 1,160
182 Parman 382 82.58% 1,032
183 Pat 70 78.69% 1,188
184 Ramnagar 110 86.27% 803
185 Rana Nagar 196 76.19% 1,130
186 Rirkal 95 91.67% 1,568
187 Rit 595 86.3% 1,271
188 Ropa 88 84.42% 1,514
189 Ropri 469 83.69% 1,013
190 Ropri 86 80.52% 1,324
191 Sadda 243 83.04% 1,337
192 Sai 841 91.55% 1,113
193 Sai 121 89.52% 1,283
194 Sandroa 115 89% 1,347
195 Sanghol 913 84.87% 1,200
196 Santal 120 84.68% 1,264
197 Sari 248 82.59% 1,296
198 Saul Banehr 456 88.42% 1,327
199 Shakoh 163 95.17% 1,203
200 Siara 87 83.33% 1,175
201 Spehr 81 84.51% 1,250
202 Suan 257 67.69% 1,216
203 Talwar 514 85.37% 1,151
204 Tambar 193 78.7% 1,474
205 Tambru 229 87.91% 1,181
206 Tambru 266 81.28% 1,293
207 Tandar 207 86.7% 1,464
208 Tarhela 169 91.84% 1,167
209 Tatrola 58 72.55% 1,148
210 Thanpal 143 91.06% 1,383
211 Theru Buhla 267 72.76% 1,207
212 Theru Uparla 414 80.68% 1,190
213 Tikkar Jihan 256 81.78% 1,349
214 Tikri 363 88.29% 1,135
215 Tikri Ghamarrnun 308 88.61% 949
216 Tikru 405 82.16% 1,425
217 Tina Jamaitar 112 85.85% 1,000
218 Trefar 148 83.85% 1,349
219 Umar 265 80.25% 1,366
220 Umri 224 91.67% 1,133
221 Uppar Lamba Graon 636 91.55% 1,025
222 Utrapur 592 87.41% 1,137
Villages in Jaisinghpur Population of Jaisinghpur Sex Ratio of Jaisinghpur Literacy Rate in Jaisinghpur