Villages & Towns in Guhagar Taluka Ratnagiri, Maharashtra - Census 2011

List of all villages and towns in Guhagar Taluka of Ratnagiri district, Maharashtra. As per Census 2011, there are 1 towns and 121 villages within Guhagar Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Guhagar Taluka is 123,209 out of which urban population is 1,621 while rural is 121,588. As per Census 2011, total families in Guhagar were 361. Check out important data about Guhagar Taluka as per Census 2011.

Guhagar Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 123,209 121,588 1,621
Children (0-6 years) 12,195 12,048 147
Literacy 77.6% 77.46% 87.72%
Sex Ratio 1,253 1,257 970
Scheduled Caste 2.3% 2.3% 2%
Scheduled Tribe 0.3% 0.3% 1.1%

List of Municipal Towns in Guhagar Taluka

Below is list of all towns in Guhagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Mouje Anjanvel (Census Town) 1,621 87.72% 970

List of Villages in Guhagar Taluka

Below is list of all villages in Guhagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Abloli 2,319 83.76% 1,112
2 Adoor 2,869 78.75% 1,444
3 Ambere Kh. 760 76.18% 1,088
4 Are 1,761 84.6% 1,212
5 Asgoli 2,167 79.32% 1,250
6 Asore 405 78.25% 1,500
7 Aware 599 73.65% 1,825
8 Bandarwadi 1,402 82.23% 1,041
9 Barbhai 990 83.26% 1,329
10 Bhatgaon 962 83.23% 1,417
11 Bhatgaon Tisang 1,127 70.51% 1,134
12 Chikhali 1,192 82.85% 1,099
13 Chindrawale 826 68% 1,940
14 Daphalewadi 260 79.75% 1,453
15 Deoghar 717 84.83% 1,090
16 Dhakka Bhatgaon 963 64.02% 1,808
17 Dhopare 775 79.54% 1,165
18 Dodavali 687 69.7% 1,507
19 Ghadewadi 832 72.07% 1,433
20 Gharatwadi Tarf Veldur 1,480 82.73% 992
21 Gimavi 963 77.91% 1,080
22 Gonabarewadi 271 70.12% 1,883
23 Gonavali 315 70.03% 1,351
24 Guhagar 2,929 94.77% 990
25 Hedavi 2,210 81.46% 1,107
26 Jambhali Kh. 584 68.58% 1,980
27 Jambhari 815 72.46% 1,329
28 Jamsut 1,125 77.17% 1,399
29 Janavale 2,148 88.44% 1,092
30 Kajurlee 1,484 74.75% 1,287
31 Karde 663 74.43% 1,870
32 Karul 775 73.48% 1,227
33 Katakiri 56 61.11% 1,545
34 Katale 1,345 70.53% 1,343
35 Katalwadi Tarf Anjanwel 565 76.32% 1,435
36 Kaundhar Kalsur 1,092 79.55% 1,247
37 Kawankarwadi 379 79.58% 1,578
38 Khamshet 695 71.09% 1,447
39 Kharyachakond 706 75.37% 1,220
40 Khodade 822 83.09% 1,152
41 Kiravalewadi 427 77.19% 1,454
42 Kirtanwadi Tarf Guhagar 2,077 81.19% 1,130
43 Kolavali 1,307 59.88% 1,376
44 Koliwadi Chalkewadi Tr.dhopale 931 73.48% 1,116
45 Kond Karul 3,039 76.32% 1,005
46 Kondwadi Tarf Patpanhale 651 76.09% 1,553
47 Kotluk 1,330 78.88% 1,329
48 Kudli 463 77.16% 1,270
49 Kumbharwadi Tarf Palpene 1,434 78.03% 1,394
50 Kutgiri 806 68.87% 1,343
51 Madhal 766 69.02% 1,455
52 Malan 1,793 78.92% 1,241
53 Mandav Karwadi 978 76.7% 1,233
54 Maruti Mandirwadi 990 72.9% 1,346
55 Masue 399 68.16% 1,306
56 Masue Bk. 628 56.75% 1,779
57 Matalwadi 755 71.45% 2,082
58 Mohlawadi Mhaskarwadi Tr.sakhari Trishul. 539 79.62% 1,531
59 Mundhar 806 79.92% 1,127
60 Mundhar Kh. 384 62.36% 1,667
61 Muslondi 322 64.43% 1,706
62 Nagazari 315 65.62% 1,716
63 Naravan 1,857 75.03% 1,345
64 Navanagar 1,382 71.21% 1,123
65 Nigundal 1,078 75.47% 1,313
66 Nivatewadi 228 54.33% 1,591
67 Nivoshi 430 68.51% 1,389
68 Pabhare 406 60.99% 1,388
69 Pabhare Kh. 413 61.84% 1,647
70 Pacheri Agar 931 69.8% 1,249
71 Pacheri Sada 1,505 61.61% 1,992
72 Padave 3,011 87.22% 1,106
73 Pali 569 66.28% 1,598
74 Palkot Tarf Sakhari Trishul 226 67.77% 1,790
75 Palpene 796 73.32% 1,434
76 Palshet 2,886 80.04% 1,183
77 Pangari Tarf Haveli 952 75.42% 1,404
78 Pangari Tarf Welamb 976 72.04% 1,218
79 Parchuri 474 68.32% 1,347
80 Parchuri Kh. 371 83.38% 1,016
81 Pardalewadi 518 70.76% 1,684
82 Pat Panhale 1,052 81% 1,322
83 Pati 238 67.71% 1,429
84 Patilwadi 380 67.36% 1,360
85 Pere 830 81.91% 1,237
86 Peth Anjanwel 962 84.54% 1,176
87 Pimpalwat 268 66.53% 1,291
88 Pimpar Kh. 562 52.24% 1,810
89 Pimper 831 80.7% 1,210
90 Pomendi 949 75.58% 1,320
91 Ramanewadi T.Kaundhar Kalsur 561 81.61% 1,634
92 Ranavi 951 83.15% 1,113
93 Rohile 25 95.65% 786
94 Sakhari Agar 2,204 79.75% 1,113
95 Sakhari Bk. 520 77.01% 1,353
96 Sakhari Kh. 522 79.83% 1,063
97 Sakhari Trishul 427 80.56% 986
98 Sheer 1,403 66.24% 1,778
99 Sheer Bk. 1,007 69.09% 1,861
100 Shigawanwadi 489 74.6% 1,340
101 Shivane 913 70.61% 1,070
102 Shringartali 3,300 89.46% 875
103 Sural 1,005 83.59% 1,199
104 Talavali 2,328 78.85% 1,249
105 Talyachiwadi Tarf Palpene 550 87.3% 1,115
106 Tavasal 692 71.15% 1,554
107 Tavasalwadi 538 84.84% 1,102
108 Tetale 29 55.17% 1,636
109 Umarath 846 73.97% 1,431
110 Umarath Kh. 266 60.87% 1,742
111 Vadad 1,146 63.39% 1,348
112 Vaghambe 561 65.04% 1,418
113 Varachapath Tarf Guhagar 2,293 90.18% 1,092
114 Velaneshwar 3,347 81.07% 1,058
115 Veldur 264 79.01% 1,296
116 Visapur 786 73.85% 1,153
117 Wadadai 390 70.23% 2,223
118 Waki 405 64.31% 1,914
119 Warweli 1,805 73.26% 1,193
120 Welamb 1,712 82.22% 1,116
121 Zombadi 1,047 85.98% 1,094
Villages in Guhagar Population of Guhagar Sex Ratio of Guhagar Literacy Rate in Guhagar