Villages & Towns in Golamunda Block Kalahandi, Odisha - Census 2011

List of all villages and towns in Golamunda Block of Kalahandi district, Odisha. As per Census 2011, there are 0 towns and 73 villages within Golamunda Block. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Golamunda Block is 78,214 out of which urban population is 0 while rural is 78,214. As per Census 2011, total families in Golamunda were 0. Check out important data about Golamunda Block as per Census 2011.

Golamunda Block data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 78,214 78,214 -
Children (0-6 years) 11,086 11,086 -
Literacy 56.8% 56.8% -
Sex Ratio 993 993 -
Scheduled Caste 15.8% 15.8% -
Scheduled Tribe 24.4% 24.4% -

List of Municipal Towns in Golamunda Block

Below is list of all towns in Golamunda Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Golamunda Block

Below is list of all villages in Golamunda Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Amatha 2,221 57.9% 1,045
2 Amguda 617 60.15% 990
3 Amurlapadar 1,017 35.75% 994
4 Antarla 642 59.03% 1,071
5 Babeguda 674 40.5% 1,030
6 Bagabahal 544 52.32% 1,061
7 Baijalpur 1,442 53.21% 973
8 Bandhagaon 2,334 51.35% 1,003
9 Banjibahal 308 60.49% 1,067
10 Beheraguda 603 64.24% 1,044
11 Bhataguda 18 58.82% 1,250
12 Bodelpali 81 61.54% 1,314
13 Borguda 1,170 63.45% 993
14 Brundabahal 3,868 65.96% 955
15 Chhatrapur 550 52.61% 1,083
16 Chichia 2,695 61.4% 961
17 Chilgaon 1,134 64.12% 1,047
18 Daspur 2,754 62.79% 962
19 Dekote 713 55.68% 862
20 Dhamanpur 2,825 51.81% 1,041
21 Dudukel 1,029 51.97% 1,062
22 Dumerbahal 267 70.83% 894
23 Dumerguda 921 56.9% 939
24 Dungariguda 922 65.65% 953
25 Farang 1,324 66.41% 950
26 Gadalajharan - - -
27 Gandamehra 1,760 56.76% 936
28 Ghutia 1,316 58.04% 1,056
29 Goindimunda 777 54.09% 997
30 Golamunda 5,681 62.1% 992
31 Grindul 1,009 54.14% 978
32 Guduruguma 485 53.94% 988
33 Jamgudabahal 151 26.09% 1,068
34 Jamjharan 259 47.64% 904
35 Jhulenbar 507 60.71% 1,139
36 Kamalabari 303 61.38% 859
37 Kandamal 674 66.56% 904
38 Kankarakhol 60 33.96% 935
39 Karangamunda 397 60.58% 946
40 Karlaguda 920 60.96% 991
41 Karli 1,176 56.59% 997
42 Karmath 949 64.1% 1,015
43 Karpa 210 58.99% 981
44 Kermunda 1,883 45.35% 1,014
45 Khairapadar 259 69.72% 933
46 Khaliakani 1,898 59.55% 1,045
47 Khamarhaladi 1,526 54.68% 990
48 Khasiguda 485 62.71% 980
49 Kulihariguda 1,004 41.74% 972
50 Kumbhari 1,669 66.48% 1,021
51 Kuresiuni 242 42.72% 1,051
52 Kuturachuan 140 59.83% 1,188
53 Lakhurbhata 698 70.66% 1,000
54 Manjhari 2,999 45.33% 990
55 Mukundapur 1,484 48.86% 1,027
56 Naktikani 632 54.13% 933
57 Nuamunda 313 45.39% 1,006
58 Padampur 410 50% 1,060
59 Pandkul 837 59.75% 983
60 Panjia 1,446 57.7% 954
61 Patelpada 190 62.34% 1,065
62 Phunda 1,487 52.44% 1,015
63 Putiachura 910 52.29% 974
64 Rengasapali 1,472 54.54% 971
65 Sankaripali 481 48.69% 1,128
66 Sarasaguda 640 67.49% 988
67 Sargiguda 825 46.13% 946
68 Shosia 1,029 70.82% 964
69 Sukunimunda 326 58.72% 918
70 Temri 1,875 52.94% 1,036
71 Tendopani 239 55.07% 897
72 Tumura 1,653 50.6% 987
73 Udeshrunga 1,855 52.38% 976
Villages in Golamunda Population of Golamunda Sex Ratio of Golamunda Literacy Rate in Golamunda