Villages & Towns in Gangavaram Mandal East Godavari, Andhra Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Gangavaram Mandal of East Godavari district, Andhra Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 60 villages within Gangavaram Mandal. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Gangavaram Mandal is 25,912 out of which urban population is 0 while rural is 25,912. As per Census 2011, total families in Gangavaram were 0. Check out important data about Gangavaram Mandal as per Census 2011.

Gangavaram Mandal data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 25,912 25,912 -
Children (0-6 years) 2,950 2,950 -
Literacy 53.06% 53.06% -
Sex Ratio 1,091 1,091 -
Scheduled Caste 6.5% 6.5% -
Scheduled Tribe 67.2% 67.2% -

List of Municipal Towns in Gangavaram Mandal

Below is list of all towns in Gangavaram Mandal with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Gangavaram Mandal

Below is list of all villages in Gangavaram Mandal with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Amudalabanda 445 61.66% 1,150
2 B.Sivaramapatnam 324 46.18% 1,000
3 Barrimamidi 479 47.15% 931
4 Bayyanapalle 301 58.82% 1,048
5 Cheedipalem 385 41.12% 985
6 China Addapalle 86 39.73% 1,098
7 Chinagarlapadu 142 55.08% 893
8 Chodavaram - - -
9 Donelapalle 192 56.44% 1,259
10 Doramamidi 360 48.93% 1,278
11 E. Ramavaram 380 37.35% 1,065
12 Gangavaram 2,331 74.35% 1,480
13 Goragommi 455 59.65% 1,106
14 Jaggampalem 533 62.78% 1,090
15 Jiyyampalem 562 48.16% 1,221
16 Kamavarappadu 19 42.11% 727
17 Karakapadu 157 42.22% 987
18 Kattumilli - - -
19 Komaravaram 470 29.34% 1,043
20 Kondalampalem 20 36.84% 818
21 Kothada 807 41.02% 830
22 Kotharamavaram 17 87.5% 889
23 Kuramgondi 222 31.91% 982
24 Kusumarai 492 49.17% 1,067
25 Lakkonda 842 54.65% 958
26 Lakshmipuram 137 56.2% 1,175
27 Lingavaram - - -
28 Loddipalem 178 62.03% 1,023
29 Marripalem 637 46.83% 1,029
30 Mohanapuram 597 72.66% 848
31 Molleru 1,906 51.59% 992
32 Neeladonelapadu - - -
33 Neelavaram 240 33.78% 1,182
34 Nellipudi 3,636 49.81% 1,060
35 Nuvvumamidi 93 47.56% 898
36 Ojubanda 295 70.88% 1,107
37 Padagarlapadu 450 53.63% 1,045
38 Pandrapottipalem 158 45.26% 1,135
39 Pandraprolu 166 34.72% 1,075
40 Patharamavaram 406 60.7% 1,171
41 Peda Addapalle 377 54.03% 1,016
42 Pidathamamidi 1,032 57.53% 1,060
43 Pothandorapalem 134 21.55% 1,062
44 Pothandorapalem - - -
45 Rajampalem 178 50.92% 1,119
46 Rajavaram 459 47.92% 1,031
47 Rajupetaloddi 289 52.33% 1,035
48 Ramuldevapuram 888 47.56% 1,032
49 Sarabhavaram 249 33.49% 976
50 Seetharampadu - - -
51 Surampalem 414 43.05% 962
52 Ummetha 161 53.57% 1,064
53 Vemulova 829 71.95% 2,152
54 Vuyyalamadugu 32 50% 778
55 Yamanapalle 171 40% 879
56 Yellapuram 131 43.36% 1,015
57 Yendapalle 540 36.86% 1,101
58 Yerrampalem 110 50.98% 1,245
59 Yetipalle 497 46.73% 972
60 Zaderu 501 56.95% 1,045
Villages in Gangavaram Population of Gangavaram Sex Ratio of Gangavaram Literacy Rate in Gangavaram