Villages & Towns in Chodavaram Mandal Visakhapatnam, Andhra Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Chodavaram Mandal of Visakhapatnam district, Andhra Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 30 villages within Chodavaram Mandal. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Chodavaram Mandal is 88,493 out of which urban population is 20,251 while rural is 68,242. As per Census 2011, total families in Chodavaram were 5,426. Check out important data about Chodavaram Mandal as per Census 2011.

Chodavaram Mandal data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 88,493 68,242 20,251
Children (0-6 years) 9,440 7,405 2,035
Literacy 64.39% 60.47% 77.49%
Sex Ratio 1,027 1,020 1,052
Scheduled Caste 8.4% 9.1% 6%
Scheduled Tribe 0.6% 0.4% 1.3%

List of Municipal Towns in Chodavaram Mandal

Below is list of all towns in Chodavaram Mandal with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Chodavaram (Census Town) 20,251 77.49% 1,052

List of Villages in Chodavaram Mandal

Below is list of all villages in Chodavaram Mandal with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adduru 2,300 52.88% 959
2 Amberupuram 3,901 73.11% 1,043
3 Ankupalem 6,607 74.47% 1,009
4 Annavaram 863 65.14% 1,035
5 Bennavolu 1,628 56.52% 976
6 Bhogapuram 1,740 56.93% 980
7 Chakipalle 3,078 47.09% 1,030
8 Damunapalle 1,110 57.98% 1,007
9 Duddupalem 2,051 49.07% 1,039
10 Gajapathinagaram 2,030 65.82% 1,016
11 Gandhavaram 1,271 51.39% 1,090
12 Gavaravaram 3,501 60.99% 1,004
13 Govada 3,156 61.53% 981
14 Gowripatnam 3,033 54.21% 1,027
15 Jannavaram 1,431 50.24% 944
16 Juttada 2,325 67.27% 992
17 Khandipalle 2,262 47.05% 965
18 Lakkavaram 4,273 60.99% 1,038
19 Laxmipuram 2,891 54.69% 1,016
20 M.Kothapalle 672 40.39% 982
21 Muddurthi 1,998 54.57% 1,103
22 Mycherlapalem 953 51.02% 933
23 Narasayyapeta 1,894 68.63% 1,034
24 Pakirsahebpeta 2,933 62.78% 1,085
25 Rayapurajupeta 2,524 64.75% 981
26 Seemunapalle 932 54% 954
27 Sreerampatnam 654 65.28% 1,031
28 Thimmannapalem 666 52.07% 965
29 Venkannapalem 2,754 53.09% 1,003
30 Venkayyagaripeta 2,811 72.69% 1,205
Villages in Chodavaram Population of Chodavaram Sex Ratio of Chodavaram Literacy Rate in Chodavaram