Villages & Towns in Bahadurganj Block Kishanganj, Bihar - Census 2011

List of all villages and towns in Bahadurganj Block of Kishanganj district, Bihar. As per Census 2011, there are 1 towns and 105 villages within Bahadurganj Block. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Bahadurganj Block is 253,582 out of which urban population is 36,993 while rural is 216,589. As per Census 2011, total families in Bahadurganj were 7,483. Check out important data about Bahadurganj Block as per Census 2011.

Bahadurganj Block data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 253,582 216,589 36,993
Children (0-6 years) 52,171 45,152 7,019
Literacy 58.13% 57.47% 61.9%
Sex Ratio 1,016 1,026 960
Scheduled Caste 5.7% 5% 9.7%
Scheduled Tribe 2.5% 2.7% 1.5%

List of Municipal Towns in Bahadurganj Block

Below is list of all towns in Bahadurganj Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Bahadurganj (Nagar Panchayat) 36,993 61.9% 960

List of Villages in Bahadurganj Block

Below is list of all villages in Bahadurganj Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Altabari 6,189 62.04% 1,027
2 Babhantola Laucha 697 45.45% 925
3 Baisa 2,472 65.52% 1,060
4 Baisa Jurail 3,262 56.31% 1,074
5 Baisagopalganj 2,567 64.14% 1,026
6 Bangaon 8,056 51.25% 1,012
7 Bangaon Milik - - -
8 Baradenga 1,266 54.38% 1,059
9 Basbari 995 62.85% 1,064
10 Belbari 968 66.67% 996
11 Betbari 2,536 62.11% 1,131
12 Bhadesar 375 73.08% 884
13 Bhatabari 7,198 52.56% 1,048
14 Bhaurdah 10,122 62.6% 953
15 Bhupla 1,183 61.88% 1,098
16 Birnia 4,371 55.93% 1,075
17 Birpur 4,271 76.67% 927
18 Bishunpur 1,181 61.97% 962
19 Bochagari 861 64.08% 1,055
20 Brahmotar Gachh 471 19.08% 938
21 Chanaur 4,555 54.24% 1,163
22 Chanaur Milik 381 31.12% 1,165
23 Chandargaon 688 57.75% 1,184
24 Charakpara Laucha 382 50.32% 929
25 Chhota Laucha 661 44.57% 991
26 Chikabari 5,403 60.23% 958
27 Chorkattakurhaila 1,490 44.88% 1,251
28 Dabar 1,313 70.86% 939
29 Dahgaon 1,797 56.67% 1,152
30 Dahgaon 1,196 60.15% 1,102
31 Dala 429 45.09% 898
32 Dala Mohiuddinpur 1,339 79.17% 1,099
33 Damdama 776 65.39% 1,042
34 Deotar Birnia 3,260 48.36% 1,025
35 Deshiatoli 5,259 58.35% 938
36 Dharhar 2,016 56.12% 1,122
37 Dogacchi 866 59.53% 1,198
38 Dohar 6,303 55.19% 1,151
39 Domohani 1,347 53.87% 1,138
40 Duadangi 2,022 48.72% 980
41 Dulali 690 33.15% 1,110
42 Dulali 1,707 49.85% 927
43 Dulali Milik 910 49.33% 940
44 Durgapur 205 76.4% 1,050
45 Durgapur Bangaon 1,784 63.93% 950
46 Durgapur Sohadi 528 53.38% 941
47 Gangi 7,857 54.59% 962
48 Goabari 500 67.42% 845
49 Gopalpur Bairgachhi 686 66.03% 1,257
50 Guabari 2,040 56.67% 1,036
51 Gurgaon 2,046 43.21% 967
52 Gurgaon Milik 557 40.67% 1,071
53 Haribhasa 1,211 52.11% 969
54 Haribhasa 528 62.25% 906
55 Jhiljhili 799 61.23% 1,108
56 Jhiljhili 2,896 63.4% 1,129
57 Jhingakata 3,238 60.12% 1,215
58 Jhingakata Istamrar 3,787 59.47% 1,057
59 Jhingakata Taufir 758 64.26% 939
60 Kasbe Anganj UrfKasbaKhodaganj 512 57.22% 816
61 Kathalbari 1,364 52.95% 927
62 Kathalbari 2,425 59.37% 1,057
63 Kharij Kumhia 411 59.87% 1,065
64 Kharsel 1,018 67.1% 1,069
65 Koimari 7 57.14% 750
66 Koimari 3,988 59.49% 995
67 Korat Bangaon 1,214 50.45% 894
68 Kumhartoli 1,126 65.11% 1,047
69 Kurhaila 926 54.29% 913
70 Lahsora 375 56.86% 1,016
71 Laucha 3,702 52.44% 1,088
72 Lohia Kandar 1,537 57.53% 988
73 Lohia Kandar 687 55.84% 1,120
74 Mahadeo Dighi 4,041 57.92% 1,100
75 Mahammad Nagar 5,855 60.25% 943
76 Mahesh Bathna 3,040 56.93% 1,043
77 Mohan Singh Gachh 688 52.83% 1,104
78 Muktaram Deori 2,957 65.97% 1,034
79 Murmala 1,222 50.7% 1,023
80 Musaldenga 1,704 38.67% 959
81 Netuapara 3,066 49.23% 1,077
82 Netuapara 1,423 52.84% 1,127
83 Nisndara 2,437 59.18% 1,062
84 Pahatgaon 2,130 59.09% 1,004
85 Palasmani 7,209 58.65% 1,008
86 Phulbari 1,386 50.47% 1,268
87 Pipra Gachh 412 57.78% 1,070
88 Rampur 1,216 63.15% 987
89 Rangamani 567 68.46% 877
90 Ruidhasa - - -
91 Rupni 2,462 64.86% 995
92 Sakaur 1,694 52.46% 1,000
93 Samesar 4,911 65.02% 973
94 Satmeri 678 28.91% 832
95 Sikmi Bangaon 131 37.74% 819
96 Siktihar 2,157 60.54% 1,159
97 Siktiharuttarbasti 272 37.5% 889
98 Singhia 3,468 48.3% 1,068
99 Sukhani 1,358 36.49% 937
100 Tangtangia 944 34.14% 1,017
101 Tangtangia 2,075 62.91% 1,026
102 Tangtangia 1,721 63.62% 951
103 Tegharia 944 74.37% 1,026
104 Tharkachhpur 449 79.84% 961
105 Tulshia 1,429 46.81% 963
Villages in Bahadurganj Population of Bahadurganj Sex Ratio of Bahadurganj Literacy Rate in Bahadurganj